■ หิน : สโนว์เฟล็ก (Snowflake)

ความหมาย :

          “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) พลังงานของหินชนิดนี้ เปรียบเสมือนอากาศที่เย็นสบายและแสงที่อบอุ่น

           – อากาศที่เย็นสบาย หมายถึง การช่วยปรับสมดุลทางจิตใจ ความคิด พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ให้สงบลง หากมีช่วงเวลาที่จิตใจว้าวุ่น, อารมณ์ไม่ดี พลังงานของ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) จะช่วยชะล้างอารมณ์, ความคิดด้านลบเหล่านี้ออกไปจากผู้ครอบครองได้
           – แสงที่อบอุ่น หมายถึง ในขณะที่พลังงานด้านหนึ่งช่วยชะล้าง อารมณ์, ความคิดด้านลบ นั้น พลังอีกด้านก็จะสร้าง อารมณ์, ความคิดด้านบวก เพื่อที่จะช่วยให้ก้าวผ่านปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างรอบคอบ

          ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ครอบครองประสบปัญหาที่ยุ่งยากเข้ามาในชีวิต ไม่มีสติ จมอยู่กับความทุกข์ หาทางออกไม่ได้ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) จะช่วยมอบพลังในการปรับสมดุลจิตใจให้สงบ, มีสติ, สมาธิ คิดถึงเหตุและผลมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้ก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้อย่างราบรื่น

กล่าวคือ เมื่อจิตใจเราสงบ มีสติ ปราศจากอารมณ์หมองเศร้า อารมณ์วิตกกังวลหายไป เราก็จะเริ่มที่จะคิดและมองสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่ๆ เพื่อที่จะช่วยให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นั่นเอง

          โดยรวมแล้ว “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) นั้น เป็นหินที่มีพลังเหมือนกับการเกิดใหม่ ลบล้างสิ่งที่เป็นด้านลบภายในจิตใจของผู้ถือครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของที่แสดงออกมา หากตกอยู่ในความเศร้าหมอง, มืดมัว, วิตกกังวล ก็จะเต็มไปด้วยความคิดด้านลบ สิ่งที่แสดงออกมาก็จะมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองหรือคนรอบข้างได้ง่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) จะช่วยมอบพลังที่จะทำให้เรามีทัศนคติที่ดี, ลดความวิตกกังวล ทำให้เราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทดสอบเราไม่ว่าจะดีหรือร้าย

หากเป็นคนเก็บตัวที่ชอบเก็บความคิดหรือชอบเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีไว้กับตัว “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) อาจจะเป็นหินที่ช่วยแก้สิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ดีที่สุดชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้

          จากข้างต้นเราจะทราบถึงพลังที่ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) ส่งผลต่อผู้ครอบครองแล้ว ซึ่งโดยรวมจะเป็นด้านปรับทัศนคติ, อารมณ์ แต่ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) จะส่งผลและช่วยส่งเสริมในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง เราอาจจะแบ่งเป็นเรื่องหลักๆได้ ดังนี้

การบำบัดจิตใจ :

          พลังในการบำบัดของ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) ส่วนใหญ่แล้วนั้น จะมีความเชื่อไปในด้านกายภาพทั้งหมด โดยเชื่อกันว่าเป็นหินที่สามารถล้างพิษได้ จะช่วยให้ร่างกายของผู้ครอบครองกำจัดสารพิษที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายได้

พลังงานของ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ การช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน สดใสเปล่งปลั่ง นอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในและหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ปรับสมดุลฮอร์โมนของคุณ ลดอาการปวดรอบเดือนของคุณผู้หญิง

นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการปวดข้อหรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วย

เสริมมงคล :

          เมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่ง “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) เป็นหินที่มอบพลังให้ผู้ครอบครองให้เห็นความสำคัญของการกระทำ, ความพากเพียรและความมุ่งมั่นมากกว่าการที่จะรอสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่แน่นอนอย่างโชคลาภอย่างเดียว หากมองหาหินที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน การใช้ความคิด หาไอเดียๆใหม่ๆ เพื่อที่จะบรรลุความสำเร็จและต้องการในชีวิตแล้วนั้น “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีได้ พลังงานของ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) จะช่วยในเง่ของการสร้างความกระตือรือร้น ช่วยขจัดความตึงเครียดและความคิดด้านลบที่ส่งผลต่อจิตใจ เพื่อช่วยให้ผู้ครอบครองเลือกตัดสินใจในทางที่ดีที่สุดได้ 

ดังนั้น “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) เป็นหินนำโชคที่สวยงามที่สามารถดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ให้กับผู้ครอบครองและคนที่รักได้เป็นอย่างดี

ความรักและความสัมพันธ์ :

          “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาให้เป็นความเข้าใจและความสุขได้ ดังนั้น “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) จึงถูกนำมาใช้เพื่อการบำบัดและฟื้นฟูความสัมพันธ์ในเรื่องความรักได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถช่วยปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดี, ลดทิฐิ ช่วยมอบพลังในการเอาชนะอารมณ์รุนแรงที่ทำให้เกิดความคิดด้านลบ สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นการทำลายความสัมพันธ์กับคนที่คุณรัก ช่วยให้ผู้ครอบครองและคนที่รักมีความกล้าที่จะจัดการแก้ปัญหาไปด้วยกัน ไม่เก็บไว้ให้เป็นความรู้สึกแย่สะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นการสร้างความร้าวฉาน และไม่เข้าใจกันในที่สุด

          ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) สามารถช่วยขจัดความรู้สึกโดดเดี่ยวและความเหงาที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการ อาจจะทำให้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นการแยกตัวออกจากสังคมได้ ในขณะเดียวกันพลังของหินชนิดนี้ ก็ยังช่วยปกป้องผู้ครอบครองจากคนที่คิดไม่ซื่อ, คิดไม่ดี และพยามใส่ร้ายป้ายสีได้ โดยที่สีของ  “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) มีพลังที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนี้

คลิปวีดีโอ จาก : crystalsandjewelry.com

“สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) ส่วนที่เป็นสีดำ เชื่อกันว่า มีพลังของการป้องกัน เช่น หากมีคนมาทำให้ผู้ครอบครองรู้สึกเครียดกังวลใจไม่เป็นตัวของตัวเอง สำดำนี้จะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจและไม่สูญเสียตัวของตัวเอง ส่วนที่เป็นสีขาว เชื่อกันว่า มีพลังในการตะหนักรู้และมีสติ เช่น หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สีดำสร้างกำแพงขึ้นมา สีขาวก็จะทำหน้าที่ในการเข้าใจสถานการณ์และขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปได้

ข้อมูลของชนิดหิน :

          “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สโนว์เฟล็ก ออบซิเดียน” (Snowflake Obsidian) เป็นหิน ออบซิเดียน” (Obsidian) ชนิดหนึ่ง เกิดจากลาวาที่ร้อนจัดและเย็นตัวลงในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เกิดเป็นผลึกแก้ว แต่ผลึกแก้วนี้เป็นแบบที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอะตอมในโครงสร้างของผลึกแก้วชนิดนี้ไม่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เกิดเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “แร่อสัณฐาน” (Amorphous Mineral) หรือเรียกสั้นๆว่า “Mineraloid” เราจะเห็นว่าภายนอกน้้นดูเหมือนกับ “แร่ควอตซ์” (Quartz) แต่แตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างภายในที่ไม่เหมือนกัน  ส่วนสีของ “สโนว์เฟล็ก” (Snowflake) นั้นโดยทั่วไปแล้วจะพบว่าส่วนใหญ่จะมีสีดำ และสีขาวที่พบบนหินชนิดนี้เรียกว่า “ฟีโนคริสต์” (Phenocryst) มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะ ซึ่งทำให้เป็นที่มาของชื่อนั่นเอง

เป็นที่รู้จักกันว่า มีเงินฝากจำนวนมากใน “เม็กซิโก”(Mexico), “ไอซ์แลนด์” (Iceland), และ“สหรัฐอเมริกา” (USA.)

” ร้าน Natural ขออ้างสิทธิ์ในบทความเกี่ยวกับเรื่อง ความเชื่อ ของ เรดไทเกอร์อาย (Red Tiger’s Eye) เนื่องจากทางร้านได้ทำการ แปลบทความ ข้างต้น จากเว็บไซต์ต่างประเทศ โดยอาศัยหลักความเชื่อ “สากล” ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก จึงขอความกรุณา บุคคล บริษัทฯ หรือห้างร้านใดๆ ก็ตาม ที่เอาบทความนี้ไป ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อ รบกวนอ้างอิง (ให้เครดิต) กับทางร้านด้วย เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเป็นการส่งต่อการทำความดีต่อไปในอนาคต 

———- “ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง” ———-

แหล่งที่มา : อ้างอิงจาก เว็บไซต์อัญมณีต่างประเทศ crystalsandjewelry.com

หน้าหลัก
ที่ตั้งร้าน
ติดต่อเรา
รีวิว
ค้นหา