■ หิน : เรด ไทเกอร์ อาย (Red Tiger’s Eye)

ความหมาย :

          “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) ในด้านความเชื่อนั้น จะช่วยส่งเสริมในด้านของจินตนาการและแรงบันดาลใจให้กับผู้ครอบครอง ลดภาววะความตึงเครียด ทำให้ผ่อนคลาย แม้ว่าผู้ครอบครองจะอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายหรือกังวลอยู่ก็ตาม ในขณะเดียวกัน “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) ก็ช่วยให้ผู้ครอบครองมีความกระตือรือร้นยิ่งขึ้น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มสติปัญญา และมีความมั่นใจในการแก้ไขสถานการณ์ หรือการกระทำใดๆก็ตามที่กำลังเผชิญอยู่ ให้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี 
          นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องที่ว่า “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) มีพลังในการดึงดูด ดลใจ และช่วยชี้นำทางแก่ผู้ครอบครองในการตัดสินใจต่างๆและเลือกสิ่งทีทำในสิ่งที่ดีที่สุด และยังขจัดสิ่งไม่ดีออกไปรวมไปถึงปกป้องภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาถึงแก่ผู้ครอบครอง

ในทางกายภาพ “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) ถูกนำมาใช้ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น “โรคโลหิตจาง” “รักษาระบบทำงานของร่างกาย” และยังช่วยในการ “เผลาผลาญ” ได้ดีอีกด้วย เนื่องจากเชื่อว่า “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) มีคุณสมบัติในการยกระดับวิสัยทัศน์ สร้างสมดุลทางจิตวิญญาณ “หยิน – หยาง”

          อย่างไรก็ตาม “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) ยังมีอีกหนึ่งคุณสมบัติสุดพิเศษ ที่คนไทยนั้นรับรู้และรู้จักกันเป็นอย่างดี ว่า “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) เต็มไปด้วยพลังงานแห่งรักและแรงจูงใจ จึงช่วยในเรื่องของ “อารมณ์ ความสัมพันธ์ (เซ็กส์) รวมไปถึงเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง” ดังนั้น “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) จึงนิยมนำมาใช้บำบัดและรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่อีกด้วย

เชื่อว่า “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) นั้น มีพลังเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น และมีพลังใน “การสร้างจิตนาการทางเพศ เพิ่มความใคร่” อย่างน่าเหลือเชื่อ

ข้อมูลของชนิดหิน :

          “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) หนึ่งอัญมณีที่มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนไทยรู้จักกันในนามของ “คดไม้สัก” หรือ “พลอยตาเสือ” (Tiger’s Eye) จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลของ “แร่ควอตซ์” มีประจุไฟฟ้าแฝงอยู่ในเนื้อ จึงทำให้มีพลังในการดึงดูดสิ่งต่างๆค่อนข้างสูง สถานที่ที่สามารถพบ “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) มากที่สุด ได้แก่แอฟริกาใต้” (South Africa),นามิเบีย” (Nabibia), อินเดีย” (India), แคนาดา” (Cannada),บราซิล” (Brazil) และ สหรัฐอเมริกา” (USA.)

“เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) แตกต่างจาก “พลอยตาเสือ” (Tiger’s Eye) ในตระกูลเดียวกัน คือ  เป็นหินที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างหินสามชนิดคือ “เรดแจสเปอร์” (Red Jasper) “เฮมาไทต์” (Hematite) และ “ไทเกอร์อายส์” (Tiger’s Eye) รวมกันเป็นหิน “ไทเกอร์ไอออน” (Tiger Iron) หรือ “เรดไทเกอร์อาย” (Red Tiger’s Eye) นั่นเอง

” ร้าน Natural ขออ้างสิทธิ์ในบทความเกี่ยวกับเรื่อง ความเชื่อ ของ เรดไทเกอร์อาย (Red Tiger’s Eye) เนื่องจากทางร้านได้ทำการ แปลบทความ ข้างต้น จากเว็บไซต์ต่างประเทศ โดยอาศัยหลักความเชื่อ “สากล” ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก จึงขอความกรุณา บุคคล บริษัทฯ หรือห้างร้านใดๆ ก็ตาม ที่เอาบทความนี้ไป ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อ รบกวนอ้างอิง (ให้เครดิต) กับทางร้านด้วย เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเป็นการส่งต่อการทำความดีต่อไปในอนาคต 

———- “ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง” ———-

แหล่งที่มา : อ้างอิงจาก เว็บไซต์อัญมณีต่างประเทศ crystalsandjewelry.com

หน้าหลัก
ที่ตั้งร้าน
ติดต่อเรา
รีวิว
ค้นหา