■ หิน : มูนสโตน (Moon Stone)

ความหมาย :

          “มูนสโตน” (Moon Stone) ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าป็นอัญมณีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพลังของแสงจันทร์ และทะเล ซึ่งทำให้เกิดกระแสน้ำขึ้นน้ำลง จึงเชื่อว่า ผู้ใดที่สวมใส่ “มูนสโตน” (Moon Stone) จะสามารถควบคุมพลังใจและอารมณ์ของตนเองได้ ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ “มีอำนาจในการปลุกพลังทางเพศ” ทำให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างชายและหญิง (หยิน –หยาง) ปรับธาตุในตัวผู้ครอบครองและยังช่วยในการบำบัดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วย
          “มูนสโตน” (Moon Stone) ถือได้ว่าอัญมณีชนิดนี้มีพลังในทางบวกอย่างมากมาย เช่น พลังโดดเด่นในเรื่องของการขจัดความเศร้า ความโกรธ ปรับอารมณ์ให้สมดุล นำมาซึ่งความอ่อนโยนและความเมตตาจากผู้ครอบครองรวมไปถึงผู้คนที่อยู่รอบข้าง สามารถนำมาเป็นเครื่องประดับสวมใส่เพื่อปรับสมดุลทางความคิด และอารมณ์ของให้อยู่ในภาวะปกติได้

สามารถนำมาเป็นเครื่องประดับสวมใส่เพื่อปรับสมดุลทางความคิด และอารมณ์ของให้อยู่ในภาวะปกติได้

          อย่างไรก็ตามตำนานของ “ชาวอินเดีย” เชื่อกันว่า ผู้ใดได้ครอบครอง “มูนสโตน” (Moon Stone) ผู้นั้นจะ “ประสบความสำเร็จสูงสุดในเรื่องของความรัก” และได้รับความศรัทธาจากคนรอบข้าง

“มูนสโตน” (Moon Stone) ยังนำมาซึ่งความโชคดี ความสุข และความร่ำรวยอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ “อสังหาริมทรัพย์, บ้าน, ที่ดิน, การเจรจาต่อรอง ฯลฯ”

ข้อมูลของชนิดหิน :

          “มูนสโตน” (Moon Stone) จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่งในกลุ่มของ “เฟลด์สปาร์” (Potassium Feldspar) เป็น แร่เนื้ออ่อน” หนึ่งในอัญมณีมงคลสำหรับผู้ที่เกิดใน “เดือนมิถุนายน” (ราศีเมถุน) ในบรรดาอัญมณีทั้งหลายประจำราศีเมถุนนั้น “มูนสโตน” (Moon Stone) ถือได้ว่าเป็นอัญมณีที่มีความงดงาม เก่าแก่ และโด่งดังในความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับ “ความรัก” มากที่สุด “มูนสโตน” (Moon Stone) ในความหมายของ “ชาวกรีก” หมายถึง “Luna” หรือ “พระจันทร์” แสดงถึงสันติสุขและความรุ่งเรือง ต่อมาในสมัยโรมันก็ยังได้รับความนิยมอย่างสูง มาจนถึงปัจจุบันก็ยังเชื่อว่ามูนสโตนคือ “ของขวัญจากคู่รัก” สำหรับมอบให้แก่กันและกันในวันฉลองการแต่งงาน เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึก และความจริงใจที่มีต่อกันเสมอมา  
          “มูนสโตน” (Moon Stone) ถูกพบมากในแถบประเทศบลาซิล เทือกเขาแอลป์ในยุโรป ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า ประเทศเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในแถบรัฐเพนซิลวาเนีย เวอร์จิเนียร์ และที่เกาะมาดากัสการ์

ใน “ประเทศไทย” เป็นหนึ่งในอัญมณีมีค่าสูง 9 ชนิด หรือที่เรียกกันว่า “มณีนพรัตน์” ที่คนไทยนับถือ และนิยมมีไว้ในครอบครองมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในสมัยก่อนจะมีชื่อเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “จันทรกานต์” (บทกวีจากแสงจันทร์) เป็นคำจำกัดความสั้นๆที่ให้กับอัญมณีชนิดนี้ เนื่องจากความสวยงดงามของ “มูนสโตน” (Moon Stone) เมื่อโดนแสงของ “ดวงจันทร์” ตกกระทบ จะส่องแสงประกายหลากหลายสีเหมือนกับรุ้ง

หน้าหลัก
ที่ตั้งร้าน
ติดต่อเรา
รีวิว
ค้นหา