■ หิน : โกลเด้นออบซิเดียน (Golden Obsidian)

ความหมาย :

          “โกลเด้นออบซิเดียน” (Golden Obsidian) เชื่อกันว่าจะช่วยขับไล่โชคชะตาที่เลวร้าย พบมากในบริเวณ “รัฐแอริโซนา” (Arizona) ของ “ประเทศสหรัฐอเมริกา” (USA.) ในสมัยก่อนจะได้รับความนิยมมากในชนเผ่าอินเดียนแดง เพราะเชื่อกันว่า “โกลเด้นออบซิเดียน” (Golden Obsidian) เป็นดั่งกระจกเงา สะท้อนสิ่งไม่ดีไม่งาม อีกทั้งยังสะท้อนสิ่งที่บกพร่องของจิตใจให้ออกไป เรียกได้ว่าสามารถหักเหพลังของโชคชะตาที่เลวร้าย และสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้เบี่ยงเบนออกไปจากชีวิตของผู้ครอบครอง

          “ชนเผ่าอินเดียนแดง” เชื่อกันว่า “โกลเด้นออบซิเดียน” (Golden Obsidian) จะช่วยปลุกจิตวิญญาณนักรบที่มีอยู่ในตัวผู้ครอบครอง และนำพาสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิต

ความเชื่อในด้านกายภาพ ก็เชื่อว่า “โกลเด้นออบซิเดียน”  (Golden Obsidian) สามารถช่วยบำบัดและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับดวงตาได้

          อีกด้านหนึ่งมีความเชื่อกันว่าพลังของ “โกลเด้นออบซิเดียน”  (Golden Obsidian) จะช่วยลดจุดบกพร่องในชีวิตของผู้ครอบครอง ไม่จมอยู่ในกองทุกข์ และหันมามองโลกในแง่ดี รวมไปถึงก่อให้เกิดความมั่นคงภายในจิตใจ ขจัดความหวาดกลัวให้หมดไป อีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบริวารและคนรอบข้างได้ดีอีกด้วย

 “โกลเด้นออบซิเดียน” (Golden Obsidian) จึงได้ชื่อว่าเป็น “หินแห่งความจริง”

ข้อมูลของชนิดหิน :

           “โกลเด้นออบซิเดียน” (Golden Obsidian) เป็นอัญมณีที่จัดอยู่ในกลุ่มของแร่หิน “อัคนี” มีต้นกำเนิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ลาวาที่พุ่งขึ้นในอากาศ และแข็งตัวลงอย่างรวดเร็วผลึกแร่ในตัวหินจึงไม่มีเวลาตกผลึก “โกลเด้นออบซิเดียน” (Golden Obsidian) ประกอบด้วยซิลิกาไดออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ อะลูมิเนียมและเหล็กออกไซด์ หินออบซิเดียนจึงเป็นหินที่มีผลึกเล็กมาก ๆ หรือแทบไม่มีผลึกเลยก็ว่าได้

          จึงทำให้เกิดหินที่มีลักษณะคล้ายแก้ว มีความแวววาวจากลักษณะหิน จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “แกรนิตเนื้อแก้ว” จึงทำให้ “โกลเด้นออบซิเดียน” (Golden Obsidian) มีเนื้อหินละเอียด มีความแข็ง ลักษณะของขอบมีความคม

สมัย “ยุคหิน” จึงมีการนำมาทำเป็นใบหอก แต่ใน “ประเทศไทย” นั้นแทบไม่มีการพบหินชนิดนี้เลย

หน้าหลัก
ที่ตั้งร้าน
ติดต่อเรา
รีวิว
ค้นหา