■ หิน : ออร่า ควอตซ์ (Aura Quartz)

ความหมาย :

          “ออร่า ควอตซ์” (Aurora Quartz) เชื่อว่า มีพลังงานแห่งความเป็นมงคลที่ดีมาก ส่งเเสริมให้มีพลังงานดีๆไหลเข้าสู่ชีวิตเสริมพลังงานด้านบวกให้ผู้ครอบครองและเปล่งประกายออร่าส่งพลังงานที่ดีให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้าง ดึงพลังงานที่ดีออกมาเพื่อขับเคลื่อนความคิดจิตใจ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและคอยเติมพลังให้ตลอดช่วยลดพลังงานด้านลบให้ไหลผ่านออกไปจากร่างกาย ปรับระบบสมดุลให้ร่างกายและจิตใจ (หยิน – หยาง) นอกจากนั้นด้วยพลังงานด้านบวกที่สามารถส่งผลต่อบริเวณรอบข้างได้นั้น จึงทำให้ได้เป็น “ควอตซ์” (Quartz) ที่ช่วยส่งเสริมเพิ่มพลังให้กับอัญมณีชนิดอื่นให้เปล่งประกายและบังเกิดผลลัพธ์ได้มากและชัดเจนยิ่งขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัว

ในด้านของกายภาพ มีความเชื่อที่ว่าการใช้ “ออร่า ควอตซ์” (Aurora Quartz) นั้น ช่วยลดอาการเป็นไข้อีกด้วย

ข้อมูลของชนิดหิน :

          “ออร่า ควอตซ์” (Aurora Quartz) เป็นหินธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มตระกูล “ควอตซ์” (Quartz) ที่ผ่านขบวนการเคลือบอย่างถาวร ในระบบสูญญากาศ ด้วยไททาเนียม ทอง เงิน หรือแร่บริสุทธิ์อื่นๆ ตามสีเพื่อในเชิงของพลังงานบำบัด เป็นการเคลือบที่ดีที่สุด ที่ฝังไปในผิวของเนื้อ “ควอตซ์” (Quartz) ที่ทำให้มีราคาสูงกว่าปกติเพราะขบวนการที่พูดขึ้นและใช้แร่บริสุทธิ์ ที่ทำสีขึ้นมานี้เอง

หน้าหลัก
ที่ตั้งร้าน
ติดต่อเรา
รีวิว
ค้นหา