คาถา บทบูชา กุมารเทพ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ นครศรีฯ

กุมารเทพแดนใต้ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” นครศรีธรรมราช 

ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์
บูชา ช่วยเรื่องการค้าขาย ป้องกันภัย
แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม

กุมารเทพแดนใต้ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวนครศรีธรรมราช ดาราดังมากมาย ร่วมถึงชาวต่างชาติ เด่นเรื่อง ช่วยเรื่องการค้าขาย ป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม และโชคภาล 

วิธีบูชา ไอ้ไช่ เด็กวัดเจดีย์

๑. กราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

๒. นมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

๓. อธิษฐานเรียกชื่อ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” และว่าคาถา
“อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม”

หน้าหลัก
ที่ตั้งร้าน
ติดต่อเรา
รีวิว
ค้นหา