ราหูนะโมศรีวิชัย นำพา โชคลาภ ความ สำเร็จ เสริม บารมี พลิกจากร้ายกลายเป็นดี

พระราหู (สันสกฤต: राहु ) เป็นอสูร หรือ เทพเคราะห์องค์หนึ่ง ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
พระราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไป บ้างครั้งก็ให้ผลในเรื่องโชคลาภ ความรุ่งโรจน์และความสำเร็จ เป็นเทพแห่งการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจ ให้ใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในจิตใจ

ราหูนะโมศรีวิชัย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยพระสงฆ์ 9 รูป เวลา 13.39 น.

พิธีมหาพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก โดยพระมหาเถราจาร ๙ รูป และฆราวาสจอมขมังเวทย์ 4ท่าน อาจารย์เปลี่ยน หัถยานนท์ อาจารย์สุบิน นะหน้าทอง อาจารย์ต้นรัก สลักยันต์ อาจารย์อินเทพ เศรษฐีหน้าทอง นั่งปรกบริกรรมปลุกเสกพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์

จุดเทียนชัย เวลา ๑๔.๓๙ น. โดยพระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

พิธีอ่านโองการประกาศเทวดา โดยพระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน)วัดพระนคร อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช เวลา ๑๔.๔๙ นาฬิกา

พิธีดับเทียนชัย โดย พ่อท่านผ่อง ฐานุตฺตโม วัดแจ้ง ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เวลา ๑๖.๑๙ นาฬิกา

ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ .นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์…เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ วัดบ้านใหม่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

หน้าหลัก
ที่ตั้งร้าน
ติดต่อเรา
รีวิว
ค้นหา